Community

ICONSIAM เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ผ่าน Woody LIVE สู่สายตาคนทั้งประเทศ

ICONSIAM เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ผ่าน Woody LIVE สู่สายตาคนทั้งประเทศ

สุขสยามเมืองมหัศจรรย์แห่งความสุขวิถีไทยในไอคอนสยามชูคอนเส็ปต์เมืองค้าปลีกรูปแบบใหม่‘Co-Creation’ ร่วมรังสรรค์สืบสานและส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรมวิถีท้องถิ่นไทยสู่สายตาชาวโลก ผ่าน Woody LIVE ตลอดทั้งวันของวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา (more…)...