มุมที่ไม่เคยรู้ “ตั๊ก บริบูรณ์” จริง ๆ แล้วไม่ได้อยากมีลูก

มุมที่ไม่เคยรู้ “ตั๊ก บริบูรณ์” จริง ๆ แล้วไม่ได้อยากมีลูก


เปิดบ้านตลกสุดหล่อ “ตั๊ก บริบูรณ์” เขาว่ากันว่าฮากันทั้งบ้าน

เปิดบ้านตลกสุดหล่อ “ตั๊ก บริบูรณ์” เขาว่ากันว่าฮากันทั้งบ้าน