เจี๊ยบ โสภิตนภา คบกันวันเดียวก็แต่งงานได้ l Woody World EP.43

เจี๊ยบ โสภิตนภา คบกันวันเดียวก็แต่งงานได้ l Woody World EP.43


เจี๊ยบ โสภิตนภา กับการเป็นผู้จัดที่เครียดจนปากเบี้ยว และเหตุกาณ์วิญญาณคุณพ่อมาหาคืนวันที่เสียชีวิต รวมไปถึงความรักกว่า 20 ปีจากผู้ชายที่เจอกันแค่วันเดียวแล้วแต่งงานเลย

เจี๊ยบ โสภิตนภา กับการเป็นผู้จัดที่เครียดจนปากเบี้ยว และเหตุกาณ์วิญญาณคุณพ่อมาหาคืนวันที่เสียชีวิต รวมไปถึงความรักกว่า 20 ปีจากผู้ชายที่เจอกันแค่วันเดียวแล้วแต่งงานเลย